Att avveckla ett aktiebolag

Till skillnad från enskild näringsverksamhet kan man inte bara skicka in en blankett när man ska lägga ned verksamheten. När det gäller aktiebolag finns det tydliga lagar och bestämmelser som måste följas. Här tar vi en titt på de fem olika metoder som kan användas.

foretagande_160448204

Likvidation

I en likvidation löser man upp bolaget efter alla skulder har betalats. Eventuella överskott fördelas sedan mellan alla aktieägare i bolaget. Detta är en relativt lång och komplicerad process men kan många gånger påskyndas och göras enklare genom vissa tjänster som finns tillgängliga på marknaden. Likvidation kan antingen vara frivillig eller tvångsmässig.

Fusion

Fusion innebär att bolagets skulder och tillgångar tas över av ett annat bolag. Detta kan antingen vara ett helägt dotterbolag som tas över av moderbolaget eller helt enkelt ett bolag som absorberar ett annat, men den förstnämnda är den vanligaste och enklaste formen av fusion. Båda dessa former kan ske även om det överlåtande bolaget är i likvidation.

Delning

Den motsatta riktningen kan också användas som en metod av avveckla ett aktiebolag. Här är det då ett bolag som delas upp i två eller flera separata, alternativt kan det överlåtande bolaget fortsätta att existera och endast överlåta delar av sin verksamhet. Fyller man kraven kan man även genomgå en så kallad förenklad delning.

Konkurs

En konkurs kan liknas vid en tvångslikvidation i många fall. En skillnad är dock att företrädarna kan försätta ett bolag i konkurs medan beslutet om en tvångslikvidation alltid kommer från Bolagsverket, eller i vissa fall Tingsrätten. Enligt konkurslagen tillsätts alltid en konkursförvaltare av tingsrätten för att hantera processen.

Försäljning av aktier

Den sista metoden för avveckling av aktiebolag är så enkel som att faktiskt sälja samtliga aktier i bolaget. Denna hanteras inte på något sätt av Bolagsverket utan är en privat fråga som endast rör säljaren och köparen. Detta inkluderas här då avveckling kan ses som ett sätt att själv sluta driva verksamheten och inte nödvändigtvis upphöra verksamheten helt och hållet.