Att göra affärer med myndigheter

Det är många olika branscher som på ett sätt eller annat gör affärer med myndigheter i Sverige och detta är känt som offentlig upphandling. Det finns tydliga regler på hur detta ska gå till och systemet uppbyggt kring detta existerar för att se till att alla har en rättvis chans att få kontrakt.

skriva_kontrakt_326350418

I Sverige uppskattas det att den offentliga sektorn gör upphandlingar för omkring 600 miljarder kronor varje år.  Detta inkluderar både varor och tjänster som mängder av olika företag tillhandahåller.

Reglerna som styr detta bygger på EG-direktiv och är desamma i alla länder som ingår i EU/EES. Dessa säger bland annat att man endast får ta hänsyn till det som köps, inte till exempelvis om leverantören är inhemsk eller utländsk. Man får heller inte ge någon slags fördel till företag som tidigare levererat tjänsten eller produkterna. Det ska helt enkelt handla om vem som kan erbjuda den bästa varan till det bästa priset.

Denna process är i de allra flesta fall inte en förhandling utan kräver att varje potentiell leverantör lägger fram ett så bra anbud som möjligt och sedan bara väntar på beslut från den upphandlande myndigheten. Av denna anledning är det inte ovanligt att företag tar hjälp av experter för att kunna ta fram en så bra anbud de bara kan.

Några allmänna tips man kan ta del av när det gäller att lämna anbud är de följande:

  • Lämna alltid ett komplett anbud som inkluderar alla upplysningar.
  • Lämna det via en elektronisk plattform så länge detta är möjligt.
  • Om upphandlingsdokumentet inkluderar ett anbudsformulär, följ alltid detta.
  • Se till att alla krav som ställs i upphandlingsdokumentet uppfylls i anbudet.
  • Kontrollera att alla eventuellt efterfrågade dokument bifogas och att de är aktuella.
  • Säkerställ att alla kontaktuppgifter är uppdaterade.
  • I största möjliga utsträckning, bifoga all information som kan behövas av den upphandlande myndigheten och hänvisa inte till externa källor som webbplatser för viktig information.