Att välja revisor

En revisor kan fungera som ett ekonomiskt stöd för dig som företagare, och om du inte har en revisor kan det vara bra att se över om det finns resurser för att anlita någon som kan vara till stöd för dig i ekonomiska beslut som rör företagets utveckling och framgång.

Man ska verkligen inte underskatta nyttan av att ha en revisor, det kan vara väl investerade pengar som kan komma att gynna dig och ditt företag oerhört mycket.

Det finns en rad olika fördelar med att ha en revisor kopplad till företaget i synnerhet när det kommer till kontakter med kunder och klienter, kreditgivare, leverantörer och framförallt myndigheter. Man kan säga att utåt sett verkar revisorn som en kvalitetsstämpel och ger dig som företagare ett bättre förhandlingsläge.

När du anlitar en revisor är det viktigt att du kollar referenser och arbetslivserfarenheter noggrant, det kan få förödande konsekvenser om du anlitar en oseriös revisor. Men man ska komma ihåg att det ställer höga krav även på dig som företagare när du har en revisor, det är lika viktigt att du är uppriktig och noggrann för att din revisor ska kunna göra ett så bra och professionellt arbete som möjligt.

En revisor granskar företagets ekonomi och hjälper dig att undvika väsentliga fel som kan få oönskade konsekvenser för företaget.