Author Archives: admin

Vad är corporate finance?

De flesta har nog stött på termen corporate finance men kanske inte har full koll på vad detta egentligen betyder. Det är lätt att tro att detta är synonymt med företagsekonomi och att vi helt enkelt har har anammat ett engelsk uttryck för detta. Men corporate finance är faktiskt något mer specifikt.

finans_131765054

En kortfattad beskrivning av corporate finance kan sägas vara den del av den finansiella ekonomin som är inriktad på beslutsfattning avseende två huvudsakliga aspekter:

  • tillhandahållandet av kapital
  • användandet av detta kapital till investeringar (alternativt som rörelsekapital)

På svenska använder vi oss även av termen företagsfinansiering, men denna term är igen inte helt korrelerande med corporate finance. Företagsfinansiering är ett något snävare begrepp. Vi har helt enkelt inte ett existerande svenskt begrepp som uttrycker samma sak som engelskans corporate finance, vilket är anledningen till varför detta även finner utrymme i den svenska företagsvärlden. Sammanfattningsvis kan man säga att corporate finance är något som omfattar i stort sett all form av förvaltning av ett företags resurser.

Man ska nu inte tro att bara för att man fått en ganska kort definition på detta betyder det att det inte är något väldigt omfattande. Tvärt om. Detta är ett väldigt brett område och det är väldigt vanligt att företag tar hjälp när det kommer just till corporate finance. Vissa kanske tar hjälp med detta som en helhet men det finns även de som behöver hjälp med kanske bara en mindre aspekt av detta.

Det gäller att en hel del expertis och kunnande om man ska kunna sköta denna del av företagande på rätt sätt, något som tar tid att skaffa sig. Medan man arbetar sig mot detta mål är det inget fel med att ta hjälp av experter.

Expanderande företag

Har företaget vuxit ur sina lokaler och behöver större kontor? Det är ju ett angenämt problem med ett expanderande företag. Många företag brottas med förlustsiffror och funderar på att flytta till mindre och kanske billigare kontor för att få det att gå ihop.

growing-business

Att ett företag växer är hälsosamt, både för företaget, de anställda och de kunder företaget har. När ett företag växer så krävs det en hel del för hela organisationen, det är inte bara ledning som berörs utan även de anställda blir på ett eller annat sätt involverad i växandet. Lokalbehovet kan vara det minsta problemet då det finns lokaler att hyra på de flesta ställen, kolla upp en sajt som specialiserat sig på att presentera lediga kontor, lager och butikslokaler genom annonser på deras sajt.

Det gäller att företaget expanderar sunt, växtvärk för ett företag kanske innebär att man inte hinner få in de fakturor på tjänster eller produkter man sålt. Det gäller att man planerar och är förberedd på vad som komma skall. Som chef så gäller det att vara tydlig med vad som gäller, när företaget växer så blir det också fler anställda och det kan vara tufft när man varit ett litet gäng på ett par anställda att på en kort tid bli kanske 20-30 anställda. Det är viktigt att veta vilka roller som finns och vem som gör vad i företaget.

Har man en öppen dialog inom företaget och är hyfsat transparent med det som sker så bör det inte vara några problem. Om alla strävar mot samma mål och alla är inställda på den förändring som företaget går igenom så bör det inte bli några större problem.

Värdet av bra ledarskap

vd ledare

En av de viktigaste positionerna i ett företag är dess ledare, den verkställande direktören. Men hur viktig är egentligen rollen, vad definierar en bra VD och hur påverkar det värderingen av ett företag?

Vikten av en bra VD

En studie som publicerats i Harvard Business Review pekar på att vikten av en bra VD (eller CEO i engelsktalande länder) är stor och fortsätter växa, i alla fall i USA. Mycket av det sägs bero på att stor del av ett företags framgångar tidigare sågs vara baserade på hur branschen i övrigt går. När ekonomin istället är tuffare så är det viktigare att göra rätt i varje val för att företaget skall överleva.

Hur hittar man en bra VD?

Om man nu äger ett företag som saknar en passande VD, hur hittar man då en? Denna frågan är även intressant för de som är aktieägare och lättare vill kunna förstå hur en rekryteringsprocess ser ut för företag man är delägare i.

För viktigare positioner så som en VD brukar större företag oftast ta in extern kompetens, så kallade headhuntingföretag. Dessa använder sina egna kontaktnät och kunskaper inom rekrytering för att hitta precis rätt kandidat för företaget. Detta involverar många steg när det kommer till kontakt med både företaget och de berörda kandidaterna.

Vad är en bra företagsledare?

När tidningen Chef frågade åtta styrelseproffs om vilka egenskaper som var viktigast för en VD så var det mest återkommande svaret att det till stor del beror på företaget och dess situation. Ett litet företag som växer har helt andra krav på att utveckla företaget och dess affärsmodell än ett större företag där utmaningarna istället ligger i att hålla ihop och förbättra den egna organisationen. Något som däremot alltid verkar anses vara givande i en VD position är vision och den sociala kompetensen att kunna förmedla det till medarbetarna. Både för att styra och motivera dem.

 

 

Information är grunden i aktiehandel och företagande

Information och hård data är bland det mest värdefulla man kan ha när man skall fatta svåra beslut. Detta gäller oavsett om man är en företagare som behöver ta beslut om framtida satsningar eller en aktiehandlare som skall sälja eller köpa. 

Inom företagen

För stora företag är information något som samlas på alla möjliga olika nivåer. Tack vare att allt fler system är automatiserade innebär det att många av de handlingar som kunder och medarbetare gör loggas och kan på så sätt kan analyseras. Även mer mjuk data är dock något som är viktigt att samla in regelbundet.

Det kan till exempel handla om undersökningar hos kunder eller anställda för att få en uppfattning om kundnöjdhet eller arbetsmiljö. Oavsett var informationen kommer ifrån, om den är användardata eller från en undersökning, så krävs det statistisk kompetens för att kunna göra en värdefull analys.  Om företaget inte är av den storlek att de har egna statistiker eller liknande så brukar det bästa vara att använda sig av extern kompetens inom området.

rapport

För aktiehandlaren

Alla de som handlar med aktier vet vikten av information. Bortsett från börsskärmar fulla med grafer, priser och kursförändringar i procent så krävs det även en hel del annan information för att ta rätt beslut. Alla börsnoterade aktiebolag måste till exempel varje kvartal släppa en rapport om företagets läge, en viktig grund för många slut. Utöver det bör man självklart även hålla koll på nyhetsflödena för de företag som kan vara intressanta. Även omvärldshändelser i stort kan påverka priserna på aktiemarknaden. Efter att Storbritannien röstade för utgång ur EU gick många valutor, börser och aktier skarpt neråt.

Totalt beräknas hela tre miljarder dollar ha försvunnit från marknaden den första marknadsdagen. Även om mycket av det värdet har återvänt så visar det även på hur viktigt även information om även världen i stort och hur det kan påverka företagen är.

Aktiebolag eller enskild firma?

shutterstock_198156971

När man startar eget står man inför ett ganska stort val, nämligen om man ska starta ett aktiebolag eller en enskild firma. För att reda ut detta något tar vi och kollar på detaljerna.

Kapital

Har man ett aktiebolag finns det ett krav på att det alltid måste finnas ett aktiekapital på 50 000 kr. Detta är för privata aktiebolag, ett publikt måste ha 500 000 kr i aktiekapital. Några krav på kapital finns ju dock inte för enskilda firmor, annat än vad man själv sätter upp för sig själv.

Redovisning

Redovisningen har alltid varit något mer komplicerade för aktiebolag. Men sedan 2010 har man åtminstone inte haft ett krav på revisor, detaljerna kring vilka man kan läsa om här.

Ekonomi

Med enskild firma så är ens ekonomi på många sätt en del av privatekonomin, detta kan innebära en hel del arbeta att hålla dessa två separata. Det är dock betydligt enklare att skilja på dessa för de som har ett aktiekapital.

När man bedriver enskild firma står man som ägare personligt ansvarig för alla skulder och man riskerar en hel del om företaget skulle gå under. Men med ett aktiebolag står man att som värst förlora aktiekapitalet.

Dock så kan inte ett aktiebolag låna ut pengar till ägarna, något som man enkelt kan göra i en enskild firma.

Avsluta verksamhet

Att lägga ned en enskild firma är rätt så enkelt, man behöver i stort sett endast lämna in näringsbila NE för företagets sista beskattnings år, avregistrera sig för F-skatt, moms och arbetsgivaravgifter.

Men det blir mer komplicerat när det handlar om ett aktiebolag. Här har man ett antal olika alternativ, mer om vilka man kan läsa på avvecklabolag.se. Det är dock viktigt att veta att denna process kan ta betydligt längre tid innan den är helt färdig.

Likheter mellan aktiehandel och poker

Både aktiehandel och poker har en viss charm. Att med rätt kunskap och erfarenhet kunna förvandla en mindre summa pengar till en större är något som lockar alla, även om kraven är stora. I denna artikeln tänker vi gå igenom de likheter aktiviteterna har med varandra samt vad man kan lära från ena sidan till den andra. 

Rätt kunskap

På både aktiemarknaden och i poker tävlar man med många andra människor.  Det hela handlar om att ha en förståelse för både ekonomin bakom varje beslut men även hur andra människor kan förväntas agera. Det finns hela böcker  skrivna om hur enormt lättpåverkade hela aktiemarknaden är av vad som sägs och händer runt omkring den. Det är därför viktigt att kunna se det hela ur ett annat perspektiv när man ta sina beslut så att man inte bara följer flocken. Det samma gäller poker där man behöver kunna läsa hur spelarna hanterar sina kort och sin bankrulle.

man vid shackbord

Strategi

Inom både poker och aktiehandeln så krävs det enormt mycket strategiskt tänk och kanske framförallt beräkningar och oddsanalys. Beroende på vilken inställningen man har till sin aktiehandel så beräknas ett potentiellt köp på väldigt olika sätt. På vissa kortsiktiga köp är marknadens psykologi och beräknade handlingar viktigare än vad företagets faktiska ekonomiska balans är. Detta kan liknas med en bluff inom poker där man spelar andra spelares uppfattningar (om någon bluffat) istället för de kort personen faktiskt sitter med. Detta är något som avhandlas i en bok som heter just Börsens Psykologi skriven av Lars-Erik Boström.

tid

Lång eller kort sikt?

Oavsett om man handlar eller spelar så bör man vara klar med om man spelar kort eller långsiktigt. Om målet är att handla aktier kort och snabbt för stora vinst ökar även risken väldigt mycket. Formen av aktiehandel brukar delas in i ett antal olika typer där den huvudsakliga variationen är just hur lång eller kortsiktigt allt är planerat.

  • Utdelningsplaceringar Denna typen av investering är extremt långsiktig. Här är målet att få bra med aktieutdelning från företaget snarare än att kunna sälja aktien dyrare än man köpte den för. Detta gör även aktieägandet väldigt passivt.
  • Långsiktig värdeökning När man köper en aktie för dess långsiktiga värdeökning så hoppas man att aktien någon gång i framtiden kommer nå ett så mycket högre värde att investeringen visar sig vara väl värd. Man säljer alltså företaget då man anser att den nått sin fulla potential i värdeökningen.
  • Daytrading Detta är den mest aktiva och kortsiktiga typen av aktieinvesteringen. Inom daytrading kan man normalt sett och köpa och sälja samma aktier på samma dag. Det hela handlar om att hitta och handla på aktier där man förväntar sig en kortsiktig ökning av dess värde.

Även inom pokervärlden så finns det ett beslut om hur kort eller långsiktigt man spelar. Vissa stora pokerspelare är kända för hur aggressivt de spelade medans andra spelar i skymundan men sakta men säkert bygger upp sin bankrulle.

I den första kategorin är den förhållandevis nya pokerspelaren Alex Millar ett klart exempel. Efter att snabbt ha tjänat stora pengar genom onlinespel med namnet Kanu7 så spelar han idag professionellt. Hans spel har visat sig kunna stå emot några av de andra mest aggressiva spelarna i branschen.

I raka motsatsen hittar vi de svenska spelarna Petter och Emil. I denna artikeln berättar de om hur de sakta men säkert ökar sina vinster genom att spela poker på sitt kontor i Stockholm. Enligt deras Strategi kommer riktigt bra pokerspelande fram först efter många spel där bankrullen inte längre har någon betydelse.

För att ta sig till denna punkten har de läst mycket, något som syns på deras bokhylla fylld med böcker om poker och spelteori. De kommer även från väldigt passande bakgrunder där den ena har spelat andra strategispel på hög nivå och den andra är utbildad jurist.

Sammanfattningsvis kan man se många kopplar mellan just poker och aktiehandel där taktik och attityd båda dominerar det “spelsätt” man väljer. Oavsett vilken aktivitet man håller på med är grundlig research viktig för att kunna räkna hem långsiktig lönsamhet.

Så blir du expert på aktier

Övning ger färdighet är en metafor med mycket fog i sig. Erfarenhet och fingertoppskänsla är andra faktorer som nämns när det talas om kunnighet i ett visst ämne. Expertis är alltid efterfrågad och experter på aktier är en synnerligen efterfrågad kategori. Dock är frågan om man vill dela med sig av sin kunskap eller behålla knepen för sig själv. Men det är inte huvudfrågan utan den är hur man blir expert. Några patentlösningar på detta finns dock tyvärr inte. Vägen till kunskap är oftast lång och full av fällor men tips och råd finns i massor på internet.

Praktisk erfarenhet är oftast den bästa skolan men detta bör ske efter vissa grundkunskaper. Det gäller att lära sig alla begrepp som courtage, index, orderdjup, branschindelning et cetera. Det vill säga hur reglerna för aktiehandel ser ut och fungerar. Detta behöver man inte veta i detalj då handel sker via mäklare. Där har vi det första ordet: Courtage. Detta är således den avgift mäklaren tar ut för att förmedla en affär. Men det är inte bara att handla och handla utan att veta vilken riktning aktierna ska ta. Det är därför ganska bra att skaffa sig kunskaper om vilka branscher som går bra eller dåligt för tillfället.

Att spara eller betala av lån

En situation man hamnar i så småningom ifall man har tagit lån för bostad , bil och så vidare är ska vi investera dem pengarna vi har fått över i exempelvis fonder och aktier eller ska vi använda pengarna för att betala tillbaka på lånen och på så vis sänka kostnaderna. Och det är inte alltid ett så lätt val men beroende på vilka lån man har och hur den ekonomiska situationen ser ut i världen så finns det ett par saker man kan gå på.

Det är alltid skönt att bli av med skulder. Även om det är så att man kanske hade kunnat få lite mer pengar över genom att investera dem i något som förväntas ge högre utdelning. Men just att inte känna att man har en skuld till någon kan vara en skön känsla.

Men är det så att man har ett bolån med räntor på dagens nivå där de ligger på 2-3% så skulle man förmodligen kunna tjäna en hel del på att faktiskt investera pengarna på börsen istället för att betala av lånet snabbare än planerat. Dock så innebär ju börsen som vanligt en viss risk och det skulle likaväl kunna sluta med att pengarna minskar i värde. Men under en längre sikt bör det vara ett bra ekonomiskt val att då välja att investera pengarna istället för att betala av.

Om vi istället pratar om lån som börjar ligga på 7-8% så tycker jag inte det är värt det längre. Den eventuella vinsten motiverar helt enkelt inte risken och att betala av lånet snabbare garanterar ju i detta fall faktiskt 7-8% . Om man tidigare har gjort dåliga val och gett sig in på minilån och andra typer av snabba lån så ska vi inte ens diskutera. Sådana typer av lån ska aldrig användas för spekulationssyfte. Har du ett sådant lån så betalar du av det så snabbt som möjligt och sedan så ger du dig aldrig in på den marknaden igen.

Så vid lån med låg ränta så kan det absolut vara värt att fundera över vart pengarna ska gå. Men är det så att det börjar stiga lite så är min personliga åsikt att alltid minska skulderna då det ger en garanterad förbättring av ekonomin och sedan så får man lite mindre att fundera på i och med lägre skulder

Investeringstips – aktier

Att läsa tidningar som handlar om affärsvärlden är en bra grund att skaffa sig kunskap om olika företag och branscher. I dessa kan man också få tips om investeringar vilket inte är konstigare än stalltips på Solvalla eller stryktipsexperters råd. Tidningar som Affärsvärlden, Dagens Industri men även Svenska Dagbladet innehåller olika aktietips. Till och med lokaltidningar brukar någon gång i veckan ha en spalt med nyttigheter inom aktieområdet.

Ett gott råd för den som vill börja är att inte smälla på med allt för stora aktieköp i början. Men för små är inte så bra heller eftersom courtaget kostar en slant. En annan god idé är att bilda en aktieklubb med vänner och bekanta. Där blir kunskaperna blandade och en gemensam satsning sprider ut riskerna. Satsar man lite förlorar man lite är en devis för många emedan andra håller på att slå hårdare på trumman. Våga och vinn.

En del tips kan dock vara ganska sofistikerade och svåra för en nybörjare att förstå sig på, som exempelvis detta citat: “Passa på att mjölka dessa volatila aktier medans det finns momentum i dom.” Att lära sig förstå sådana anglicismer är grunden för att dra nytta av investeringstips. Men tro inte på allt, utan kolla påståendet med flera källor. En tumregler: Väg hur stora riskerna ska vara. Större risker brukar ge högre utdelning vid snabba affärer. Andra kriterier gäller ofta för långsiktighet.

Andra sätt att investera

De som inte vill ägna tid och bekymmer för aktiehandel kan med fördel investera i fonder. Men inte ens där går det att ge sig i kast med vad som helst. Här finns sällan de snabba klippen, men å andra sidan brukar många goda fonder vara en tämligen säker investering med en hyfsad avkastning. Det gemensamma för fondägare är nämligen att de vill göra goda investeringar. Dock är det inte alla förunnat att lyckas direkt och om fonderna har viss bundenhet till branscher kan det bli knepigt att ta sig ur vissa dåliga trender.

Skall fonderna vara inriktade globalt eller enbart på hemmarknaden? Skall de vara inriktade på industri eller finansvärlden, eller ska fonderna var etiskt inriktade? Frågorna är många och en hel del svar får man via fondernas hemsidor. Det är således ett visst studerande som ger förutsättningar precis som aktier gör. Skillnaden är att resultaten av investeringarna framkommer i snabbare eller långsammare takt.

Obligationssparande är en annan vanlig investeringsform som inte skall föraktas. De flesta vänder sig till sin bank för obligationsköp. Men det finns även andra goda investeringstips inom detta område och dessutom kan man vinna i obligationslotterier. Obligationer är ett bestående värde med vanligtvis små chanser till stora vinster, men för många känns detta värdepapper tryggt.