Category Archives: Aktier

Att spara eller betala av lån

En situation man hamnar i så småningom ifall man har tagit lån för bostad , bil och så vidare är ska vi investera dem pengarna vi har fått över i exempelvis fonder och aktier eller ska vi använda pengarna för att betala tillbaka på lånen och på så vis sänka kostnaderna. Och det är inte alltid ett så lätt val men beroende på vilka lån man har och hur den ekonomiska situationen ser ut i världen så finns det ett par saker man kan gå på.

Det är alltid skönt att bli av med skulder. Även om det är så att man kanske hade kunnat få lite mer pengar över genom att investera dem i något som förväntas ge högre utdelning. Men just att inte känna att man har en skuld till någon kan vara en skön känsla.

Men är det så att man har ett bolån med räntor på dagens nivå där de ligger på 2-3% så skulle man förmodligen kunna tjäna en hel del på att faktiskt investera pengarna på börsen istället för att betala av lånet snabbare än planerat. Dock så innebär ju börsen som vanligt en viss risk och det skulle likaväl kunna sluta med att pengarna minskar i värde. Men under en längre sikt bör det vara ett bra ekonomiskt val att då välja att investera pengarna istället för att betala av.

Om vi istället pratar om lån som börjar ligga på 7-8% så tycker jag inte det är värt det längre. Den eventuella vinsten motiverar helt enkelt inte risken och att betala av lånet snabbare garanterar ju i detta fall faktiskt 7-8% . Om man tidigare har gjort dåliga val och gett sig in på minilån och andra typer av snabba lån så ska vi inte ens diskutera. Sådana typer av lån ska aldrig användas för spekulationssyfte. Har du ett sådant lån så betalar du av det så snabbt som möjligt och sedan så ger du dig aldrig in på den marknaden igen.

Så vid lån med låg ränta så kan det absolut vara värt att fundera över vart pengarna ska gå. Men är det så att det börjar stiga lite så är min personliga åsikt att alltid minska skulderna då det ger en garanterad förbättring av ekonomin och sedan så får man lite mindre att fundera på i och med lägre skulder

Investeringstips – aktier

Att läsa tidningar som handlar om affärsvärlden är en bra grund att skaffa sig kunskap om olika företag och branscher. I dessa kan man också få tips om investeringar vilket inte är konstigare än stalltips på Solvalla eller stryktipsexperters råd. Tidningar som Affärsvärlden, Dagens Industri men även Svenska Dagbladet innehåller olika aktietips. Till och med lokaltidningar brukar någon gång i veckan ha en spalt med nyttigheter inom aktieområdet.

Ett gott råd för den som vill börja är att inte smälla på med allt för stora aktieköp i början. Men för små är inte så bra heller eftersom courtaget kostar en slant. En annan god idé är att bilda en aktieklubb med vänner och bekanta. Där blir kunskaperna blandade och en gemensam satsning sprider ut riskerna. Satsar man lite förlorar man lite är en devis för många emedan andra håller på att slå hårdare på trumman. Våga och vinn.

En del tips kan dock vara ganska sofistikerade och svåra för en nybörjare att förstå sig på, som exempelvis detta citat: “Passa på att mjölka dessa volatila aktier medans det finns momentum i dom.” Att lära sig förstå sådana anglicismer är grunden för att dra nytta av investeringstips. Men tro inte på allt, utan kolla påståendet med flera källor. En tumregler: Väg hur stora riskerna ska vara. Större risker brukar ge högre utdelning vid snabba affärer. Andra kriterier gäller ofta för långsiktighet.

Andra sätt att investera

De som inte vill ägna tid och bekymmer för aktiehandel kan med fördel investera i fonder. Men inte ens där går det att ge sig i kast med vad som helst. Här finns sällan de snabba klippen, men å andra sidan brukar många goda fonder vara en tämligen säker investering med en hyfsad avkastning. Det gemensamma för fondägare är nämligen att de vill göra goda investeringar. Dock är det inte alla förunnat att lyckas direkt och om fonderna har viss bundenhet till branscher kan det bli knepigt att ta sig ur vissa dåliga trender.

Skall fonderna vara inriktade globalt eller enbart på hemmarknaden? Skall de vara inriktade på industri eller finansvärlden, eller ska fonderna var etiskt inriktade? Frågorna är många och en hel del svar får man via fondernas hemsidor. Det är således ett visst studerande som ger förutsättningar precis som aktier gör. Skillnaden är att resultaten av investeringarna framkommer i snabbare eller långsammare takt.

Obligationssparande är en annan vanlig investeringsform som inte skall föraktas. De flesta vänder sig till sin bank för obligationsköp. Men det finns även andra goda investeringstips inom detta område och dessutom kan man vinna i obligationslotterier. Obligationer är ett bestående värde med vanligtvis små chanser till stora vinster, men för många känns detta värdepapper tryggt.

Marknadsföringstips

Oavsett om man driver ett stort företag med flera hundra anställda eller endast en liten enmansfirma är det viktigt med bra marknadsföring för att få kunder. Av den anledningen tänkte vi här ge några tips på hur man kan marknadsföra ett företag på olika sätt.

Reklam och annonser

Ett bra sätt att synas är givetvis genom reklam och annonser om man har råd vill säga. Idag går det att förutom att göra reklam i tryckt form även göra det på nätet i olika form. Ett bra tips om man inte har en jättestor budget till reklam kan vara att använda sig av Google när man annonserar.

Internet

Förutom att använda sig av Google finns många andra sätt på vilka man kan synas och höras på nätet. En hemsida är till exempel ett väldigt bra sätt att visa upp sig på, framför allt om man vill visa upp en portfolio eller liknande. Sociala medier som Facebook, Twitter och Instagram är andra kanaler som också kan vara bra att göra reklam på.

Kontakter

Att utnyttja de kontakter man har är kanske det allra bästa sättet att marknadsföra sig på, framför allt om man är relativt ny i en bransch. Även om man inte tänker på det så finns det alltid någon som kanske känner någon som kan tänkas vara intresserad av det man har att erbjuda.

Varför aktiebolag?

När man ska starta en firma kan man välja mellan handelsbolag, enskild firma eller aktiebolag. Frågan i det här inlägget är varför man främst ska välja ett aktiebolag?

Nuförtiden är det väldigt lönsamt för företag att vara just ett aktiebolag. En av de bästa sakerna är att det har blivit enklare för aktiebolag att använda sig av lågbeskattad aktieutdelning, något som enskilda firmor inte får göra. Som aktiebolag kan man också glädja sig med lägre skatter än den enskilda firman.

Du som delägare, alltså en del av dem som äger aktier i bolaget, har inte samma ansvar för verksamheter som man har i ett handelsbolag. I ett handelsbolag är det oftast de som är verksamma i bolaget som också äger det, vilket innebär stor personligt ansvar. Aktieägare i ett aktiebolag har inte samma ansvar eftersom de behöver inte vara verksamma i bolaget.

Förutom dessa skillnader kan man också ta ut minst 2,5 basbelopp varje år och ägaren i aktieutdelningen skattas bara 20 %. Enskilda firmor blir istället beskattade mellan 40-65 % om de får ett överskott som överstiger inkomstskattens brytpunkt. Man kan skjuta upp denna beskattning men risken är stor att man bara skjuter på problemet och får ändå betala en väldigt hög skatt.

Trots dessa fördelar finns det dock vissa bolag som man inte borde omvandla till aktiebolag, till exempel jordbruksfastigheter och näringsfastigheter.

Och ytterligare en sak som spelar in när man väljer aktiebolag är att de kan vara besvärliga att avveckla. Det finns fem olika sätt att göra detta och det kan ta upp till tio månader innan man ser någon utbetalning efter nedläggningen. Det finns dock ett sjätte sätt som kan underlätta och ge utbetalning direkt. Då går man till ett företag som köper ens bolag och sedan avvecklar det. Bolagets ägare får betalning direkt och kan helt släppa företaget.

Öka företagets värde

Vad gör ett företag framgångsrikt och vilka verktyg behövs för att öka värdet? Som företagare är det inte alltid lätt att veta vart man ska vända sig och vilken information som är värd att ta del av för att öka företagets värde. Som tur är finns en hel del användbar information och kunniga personer att ta hjälp av.

580893-glass-jars-with-coins-savings-concept

Grundläggande faktorer

En hög omsättning är i de flesta fall en bidragande faktor till ett ökat värde av företaget. Omsättningen i sin tur påverkas av faktorer som produktsortiment, hur effektivt företaget utvecklar nya produkter och hur försäljningen ser ut. Ett litet företag kan tjäna mer på att hålla sig till en viss kundbas medan större företag väljer att expandera och nå en större marknad. För en mer detaljerad guide kring hur du ökar företagets värde kan du på sajten MittFöretag ta del av tips kring detta.Förutom ovanstående information belyses även betydelsen av långa avtal och rätt val av medarbetare. En slipad förmåga inom upphandling är en av förutsättningarna för möjligheten till långa avtal därmed ökning av företagets värde. På sajtens förstasida kan du även hitta annan relevant information som kan hjälpa och vägleda dig i ditt entreprenörskap.

beräkningarOm målet är att öka värdet inför en försäljning finns det ett antal saker som är speciellt viktiga för just den situationen. En organisation som kan stå på egna ben och inte är beroende av nyckelpersoner för att fungera bra har en klar fördel. Som en del av detta innebär det att man behöver dokumenterade arbetsflöden och rutiner så att möjlig efterföljare både i företagsledning och i lägre chefspositioner enklare kan ta över rollen.

Att kunna visa strategi för företagets framtid och utveckling är också givande i dessa situationer. Detta kan göras i affärsplanen och i strategiska dokument, det viktiga är att det är ordentligt genomfört och kan användas som säljargument för eventuell köpare.

Anlita konsult

För att få en mer skräddarsydd rådgivning kring hur du ska öka ditt företags värde kan du anlita en person eller ett företag med specialistkompetens inom dessa frågor. För att anlita en konsult kan du vända dig till Magnus Josephson AB, ett företag med stor erfarenhet av att hjälpa både stora och små företag. De inriktar sig särskilt på upphandling, vilket hjälper dig att vinna de viktiga långa avtalen.

En ytterligare fördel med att anlita en konsult är att du som företagare får ta del av det utökade kontaktnät konsulten sitter på och därmed få kontakt med andra personer i branschen som kan hjälpa dig. Med ett stort kontaktnät så kan det underlätta när man söker någon kunskap som inte finns hos en själv eller inom det egna företaget. Nätverkande med andra gör så att man lätt kan hitta kompetenser utanför den egna organisationen.

Nätverkande

Aktietips

Aktier är en av de absolut bästa investeringsformerna eftersom det ofta ger bra avkastning, även om det givetvis inte finns någon garanti för detta. Men, hur gör man då för att bli framgångsrik när det kommer till aktier och liknande? Här nedan följer några tips.

En av de allra viktigaste sakerna när det kommer till aktiesparande är att sprida riskerna och inte sätta allting på ett kort.

Ett bra tips är att i första hand satsa på säkra kort, det vill säga företag som är stabila och som under lång tid levererat goda resultat. Sedan kan man givetvis satsa mindre summor på uppstickare för att se om det ger något, dock inte allt för mycket.

En annan sak som är viktig vid aktiesparande är att tänka långsiktigt. Det handlar dels om att inte sälja bara för att det inte ”händer” något, dels om att ha is i magen och inte sälja så fort man tjänat några kronor eftersom en aktie som gått bra ofta kan stiga ytterligare.

Något som också är viktigt är att inte satsa pengar som man inte har råd att förlora. Att äventyra privatekonomin genom att satsa stora belopp på aktier är inte att rekommendera. Även om aktier ofta är en mycket bra investeringsform finns inga som helst garantier för att det ska gå bra.

När man ska ge sig ut på aktiemarknaden är ett bra tips att med omsorg välja var man köper och säljer sina aktier eftersom avgifter och liknande kan variera mycket mellan olika aktörer. Idag går det inte bara att köpa aktier via sin bank utan det finns också en rad olika aktiemäklare på nätet som erbjuder bra villkor.

Handla med aktier

Handel med aktier är något där det finns chans att göra mycket bra affärer och klipp för den som är skicklig. Generellt sätt är aktier något som på sikt ger god avkastning, varför det kan vara all idé att satsa på lite aktier, dock är ett bra tips att läsa på lite innan man ger sig ut på börsen.

När man handlar med aktier är det viktigt att vara medveten om att aktiekurserna kan gå både upp och ner och att det absolut inte finns någon garanti att få tillbaka satsade pengar. Av den anledningen är det viktigt att bara satsa så mycket kapital som man har råd att förlora.

Att sprida riskerna och inte som det heter lägga alla ägg i samma korg är en bra idé om man vill minimera förlusterna. Se också till att ta med eventuella avgifter i beräkningen som tas ut av bank och andra aktiehandlare vid handel med aktier.