Category Archives: Företagande

Anordna en konferens med företaget

Som företag så är det viktigt att man håller sig up to date med olika saker som har med företaget att göra. Man åker på olika event och konferenser för att få veta mer om olika saker. Kanske det är så att ni kan anordna en konferens med företaget och bjuda in intresserade för att få ta del av er kunskap och produkter.

Bjud in till konferens

Som med det mesta så gäller det att man planerar väl innan man bjuder in till en konferens. Det kan vara en hel del saker som måste ordnas innan man kan öppna portarna för de som bjudit in. Platsen kan ha betydelse och varför inte bjuda in till konferens i Höga Kusten? På senare år så har populariteten för Höga Kusten tagit fart på allvar, det är många som sommartid besöker området och i Örnsköldsvik som,ligger i norra delarna av Ångermanland och detta område har fina konferensmöjligheter.

Bjud in föreläsare

Även om ni själva kan föreläsa och visa på vad ert företag kan erbjuda så kan det ändå vara trevligt att bjuda in föreläsare som har med ert företag att göra. Framförallt så kan dessa ge ett mervärde för de besökare som väljer att komma till just ert evenemang.

Skapa trivsamhet

Se till så att besökarna trivs hos er. Försök att engagera så många som möjligt från ert egna företag som representanter. Det är en fördel om det finns de som besökarna kan fråga om nästa hållpunkt i programmet eller när lunch eller kaffet serveras och var.

Hitta smidiga lösningar

Ibland så får man inte allt att gå ihop i livet. Det gäller företagare lika väl som privatpersoner. Det gäller att hitta smidiga lösningar som kan snabbt lösa de problem som uppstått. Det kan vara ekonomiska bekymmer som gör att man inte får det att gå ihop vissa gånger. Utgifterna kanske en månad blev för höga och ekonomin är en av de viktigaste sakerna för att ett företag ska må bra.

I vissa fall så kan saker och ting lösa sig genom att man tar ett snabblån för att lösa krisen. Dock så gäller det att räkna på detta så att man vet att man kan betala lånet i tid så det inte blir allt för dyrt i slutändan. Det gäller att planera för oförutsedda händelser. Det kan vara viktigt att genomföra riskbedömningar i de olika affärerna som företaget gör. Detta kan hjälpa till att minimera ett för stort flöde av pengar.

Att ha kontroll över företagets ekonomiska situation är viktigt och det gäller att främst skapa en budget år från år och jämföra dessa. Det finns mycket som man kan göra för att hålla koll för att minimera riskerna samtidigt som man ökar tryggheten för företaget. Det kan hinna hända mycket under ett år så det gäller att göra prognoser hur man står till med budgeten. genom prognoserna så kan man korrigera och hinna förändra om så skulle behövas.

Hur värdet på en aktie höjs

Aktier och dess värde är en minst sagt komplicerad del av affärs- och finansvärlden. Innan man sätter sig in i detta är det lätt att tro att det finns något formel som tydligt ger svaret på varför en akties värderas som den gör. Men det är långt från så enkelt.

En av de mest konkreta anledningarna till varför värdet på en aktie höjs är bolagets kassaflöde, vilket definieras som skillnaden mellan in- och utbetalningar under en given tidsperiod. När detta tal höjs ser man normalt sett även en höjning på aktien. Men beroende på omständigheterna behöver inte detta alltid vara fallet.

Förväntan kan dock vara en starkt avgörande faktor i väldigt många skeden av aktievärdet. När förändringarna höjs betyder det i regel att efterfrågan på aktien höjs och därmed även priset. En växande verksamhet eller ett bolag som förbättrar sin lönsamhet genom effektivisering eller på något annat vis ser detta även speglat i att värdet på dess aktie går upp. Förväntningar är dock heller inte allt

Naturliga förändringar i värdet sker även regelbundet i och med utdelningar. Precis innan utdelningen är det vanligt att värdet höjs något. Följt av en nedgång i kursen med samma summa som utdelningen efteråt.

Ledningsgruppen och styrelsen kan faktiskt också vara en faktor i det beräknade värdet. Vilket är varför bolag är väldigt mån om att meddela när de anlitat något med väldigt bra track record för sin position. Lika så kan kompetensbrist i en styrelse vara något som påverkar värdet negativt och därmed något man kan vilja åtgärda kvickt.

Börskurserna påverkas också stort av hur ekonomin i allmänhet utvecklas. Vilket man refererar till som makroekonomi. Detta inkluderar faktorer som BNP, inflation, ränteläget på marknaden och så vidare. Dessa individuella faktorer påverkas också i sin tur av annat i världen.

Och detta är fortfarande bara en sabb och extremt grundläggande sätt att titta på något som värdet av en aktie. Det är inte utan anledning som personer utbildade inom ekonomi är eftertraktade på många olika håll i samhället.

Koll på företagets finanser

Som företag så gäller det att hålla ordning och koll på de finanser som företaget har. De flesta som startar ett företag kanske kämpar med detta själva till en början. Mycket för att det kanske inte rör sig om så många ekonomiska poster. Men allt eftersom företaget växer så gäller det att ha ordning och reda på företaget finans än mer.

Det är mycket som ska tänkas på, det är löpande bokföring, bokslut, löneadministration, fakturabelåning och mycket annat som är viktigt för ett företag. Att låta någon annan sköta om bokföringen för företaget är bara till en stor fördel. Kling Redovisning är en redovisningsbyrå som du kan vända dig till om du har ett behov av redovisningskonsulter.

Du som företagare skapar din budget och kan sköta det löpande som har med fakturor och annat. Anlitar man en redovisningsbyrå så tar dessa hand om det mesta som har med bokföring att göra för företaget. Man har alltid ansvaret för företagets ekonomi som företagare och det gäller att skapa relevanta budgetar och ha koll på företagets finanser.

Framförallt så får man med åren mer erfarenhet och man lär sig hur detta fungerar med företagsekonomi. Ta lärdom av det som en byrå kan ge dig men kolla också upp med exempelvis Skatteverket om hur det fungerar med momsredovisning och hur man hanterar detta. Det finns mycket matnyttigt på deras sajt som du kan ha bra nytta av som företagare då det gäller ditt företags ekonomi.

Det är värdefullt att synas på mässor

Att synas på en mässa med sin produkt eller tjänst kan vara oerhört gynnsamt för företaget, dessutom så får du möjligheten att knyta affärsmässiga kontakter med branschkollegor, och ett värdefullt hum om den rådande marknadskonkurrensen.

Att delta på en mässa med företaget är ett fantastiskt tillfälle för dig som företagare att träffa kunder och blivande kunder. En välorganiserad och genomtänkt monter är en förutsättning för att du ska vara konkurrenskraftig och synlig på mässan bland alla dina konkurrenter. Det är alltså oerhört viktigt att du lägger stor fokus på det estetiska i- och runt din monter.

En entrématta med företagsloggan är en iögonfallande och inbjudande dekoration som du med fördel använder dig av i anslutning till din monter. Hos Easytryck kan du hitta fina mattor till generösa priser, välj bland ett stort utbud av kulörer så att ni hittar den matta som matchar er profil bäst.

Det finns olika sätt att profilera sig på och det viktigaste av allt är att du och dina kollegor känner att montern representerar ert företag på ett gynnsamt sätt. Men det finns generella riktlinjer som man kan ha i åtanke när man arbetar på sin monter, nedan följer några värdefulla tips och idéer på hur man kan tänka kring sin monter.

 • Ska ni ha möbler i montern? I så fall, vilken typ av möbel och vilken funktion ska den fylla. (En monter är ett väldigt begränsat utrymme, så tänkt noga på vad ni väljer att ha i den)
 • Synliggör montern på ett smakfullt sätt, ha som ambition att besökare ska kunna upptäcka montern på långt håll.
 • Var tydlig med vad ni säljer.
 • Fria passager gör det enklare för besökarna att komma in i er monter, och det är ju precis det som man vill uppnå.
 • Demonstrera löpande vad ni gör så att besökarna snabbt kan få reda på varför er produkt eller tjänst är den bästa i branschen.
 • Turas om att stå i montern, för att kunna representera, locka och behålla besökare så måste man vara på alerten. Därför är det bra om man kan ha ett schema där man byter av varandra efter några timmar.

I E-magasinet Eveneteffect kan du ta del av fler läsvärda tips på hur du lyckas bäst med din monter och hur du får ut så mycket som möjligt av ditt besök på mässan.

Stort lycka till!

Företagets ekonomi

Företaget ekonomi är något av det absolut viktigaste som man arbetar med i ett företag. Genom att ha en sund ekonomi så lever företaget ett bättre liv.

Att ha koll på hur bokslut och annat som rör företagets ekonomi gör det enklare att fatta beslut i företaget. Det kan se olika ut hur företagets ekonomi sköts, antingen så väljer man att sköta detta själv eller så kan man anlita företag som kan ta hand om allt som rör företagets hantering av ekonomi.

Genom att anlita en redovisningsbyrå så kan man som företagare fokusera på det man är bäst på, sina produkter och tjänster som man säljer. Även fast man väljer att anlita en byrå som sköter om det löpande så är det bra att ha koll på ekonomi och bokföring, på sajten verksamt.se så finns det bra information om detta.

Som ny företagare så kan allt detta verka lite skrämmande, men det är inte alls så avancerat som det kan kännas. Får man dessutom hjälp från andra så lär man sig ganska snabbt hur man ska hantera allt som rör ekonomin i ett företag. Det är ett måste att göra en budget för företaget och denna gör att du får bra koll på hur det kan tänkas att se ut framöver.

Enkelt beskrivet så gäller det att se över intäkterna, kolla upp vilka intäkter som kommer varje månad, summer dessa så får du för hela året vilka intäkter som finns. Räkna ihop de rörliga kostnaderna, som ökar med stigande inkomst, summer även detta för hela året. Räkan även ihop de fasta kostnaderna.

Att välja revisor

En revisor kan fungera som ett ekonomiskt stöd för dig som företagare, och om du inte har en revisor kan det vara bra att se över om det finns resurser för att anlita någon som kan vara till stöd för dig i ekonomiska beslut som rör företagets utveckling och framgång.

Man ska verkligen inte underskatta nyttan av att ha en revisor, det kan vara väl investerade pengar som kan komma att gynna dig och ditt företag oerhört mycket.

Det finns en rad olika fördelar med att ha en revisor kopplad till företaget i synnerhet när det kommer till kontakter med kunder och klienter, kreditgivare, leverantörer och framförallt myndigheter. Man kan säga att utåt sett verkar revisorn som en kvalitetsstämpel och ger dig som företagare ett bättre förhandlingsläge.

När du anlitar en revisor är det viktigt att du kollar referenser och arbetslivserfarenheter noggrant, det kan få förödande konsekvenser om du anlitar en oseriös revisor. Men man ska komma ihåg att det ställer höga krav även på dig som företagare när du har en revisor, det är lika viktigt att du är uppriktig och noggrann för att din revisor ska kunna göra ett så bra och professionellt arbete som möjligt.

En revisor granskar företagets ekonomi och hjälper dig att undvika väsentliga fel som kan få oönskade konsekvenser för företaget.

Att göra affärer med myndigheter

Det är många olika branscher som på ett sätt eller annat gör affärer med myndigheter i Sverige och detta är känt som offentlig upphandling. Det finns tydliga regler på hur detta ska gå till och systemet uppbyggt kring detta existerar för att se till att alla har en rättvis chans att få kontrakt.

skriva_kontrakt_326350418

I Sverige uppskattas det att den offentliga sektorn gör upphandlingar för omkring 600 miljarder kronor varje år.  Detta inkluderar både varor och tjänster som mängder av olika företag tillhandahåller.

Reglerna som styr detta bygger på EG-direktiv och är desamma i alla länder som ingår i EU/EES. Dessa säger bland annat att man endast får ta hänsyn till det som köps, inte till exempelvis om leverantören är inhemsk eller utländsk. Man får heller inte ge någon slags fördel till företag som tidigare levererat tjänsten eller produkterna. Det ska helt enkelt handla om vem som kan erbjuda den bästa varan till det bästa priset.

Denna process är i de allra flesta fall inte en förhandling utan kräver att varje potentiell leverantör lägger fram ett så bra anbud som möjligt och sedan bara väntar på beslut från den upphandlande myndigheten. Av denna anledning är det inte ovanligt att företag tar hjälp av experter för att kunna ta fram en så bra anbud de bara kan.

Några allmänna tips man kan ta del av när det gäller att lämna anbud är de följande:

 • Lämna alltid ett komplett anbud som inkluderar alla upplysningar.
 • Lämna det via en elektronisk plattform så länge detta är möjligt.
 • Om upphandlingsdokumentet inkluderar ett anbudsformulär, följ alltid detta.
 • Se till att alla krav som ställs i upphandlingsdokumentet uppfylls i anbudet.
 • Kontrollera att alla eventuellt efterfrågade dokument bifogas och att de är aktuella.
 • Säkerställ att alla kontaktuppgifter är uppdaterade.
 • I största möjliga utsträckning, bifoga all information som kan behövas av den upphandlande myndigheten och hänvisa inte till externa källor som webbplatser för viktig information.

Viktiga punkter för blivande företagare

När man har tagit steget att starta eget finner man sig i en position där många viktiga val fortfarande måste göras. Här tipsar vi om en rad olika saker man måste göra innan man är redo att öppna dörrarna till den nya verksamheten.

starta_eget_478232722

 • Ha en ordentlig affärsplan redan från början. Formulera den så alla kan förstå.
 • Titta på förutsättningarna på marknaden och garantera att det inte är fel tillfälle för verksamheten.
 • Ta hjälp varifrån den än kommer. Vänner och bekanta kan bistå med en hel del tankar och idéer om man bara är öppen för det.
 • Identifiera var kunderna finns och skapa en plan för att nå dem.
 • Marknadsför på olika sätt redan i början men spendera inte för mycket på detta innan försäljningen kommit igång. Titta på kostnadsfria alternativ.
 • Se till att skaffa domännamnet så fort företagets namn är valt.
 • Prioritera försäljningen så fort som möjligt, men var alltid noga med vad kunderna säger och se till att vara flexibel.
 • Se till att bokföringen görs av någon kunnig. Utbilda dig vid behov eller ta hjälp av konsult eller liknande om det behövs.
 • Efterforska om bolag eller enskild näringsverksamhet fungerar bäst för företaget och välj det som resultatet visar är mer fördelaktigt.
 • Se till att ansöka om godkännande för F-skatt i god tid.
 • Glöm inte att registrera företaget och ta reda på hur momsen fungerar.
 • Ta reda på vad som gäller angående tillstånd för att vara verksam inom en specifik bransch.
 • Undersök om det är smartare att anlita eller anställa personal.
 • Se till att vara aktiv i social media och interagera med existerande och potentiella kunder.

 

Byråkratin bakom att starta egen firma

Om man känner sig taggad att starta ett eget företag så kan det vara bra att veta lite om de byråkratiska bitarna av att starta och sedan avsluta ett företag. Vilka val är det man behöver göra?

startup-starta-foretag

Som tur var så krävs det inga speciella tillstånd för att starta en webbyrå, men bara att starta ett företag innebär en hel del byråkrati.

Välj rätt företagsform och registrera det

Om man är ensam om att driva företaget så kan det i vissa fall vara passande att driva det i företagsformen man brukar kalla för enskild verksamhet. Detta innebär att man själv skaffar en f-skattesedel och får börja bedriva näringsverksamhet. Då står man även själv personligt ansvarig för alla avtal och skulder man drar på sig genom verksamheten. Den närmaste versionen till detta fast om man är flera heter handelsbolag och är ett gemensamt företag där delägarna är personligt och solidariskt ansvariga för verksamheten.

Det mest ekonomiskt säkra valet som brukar vara aktuellt om man är flera eller tror att företaget kommer bli lite större är ett aktiebolag. För att starta ett aktiebolag så krävs det att man har ett aktiekapital på minst 50 000 kronor. För mer information om aktiebolag och alla andra verksamhetsformer så kan du läsa på verksamt.se. Det är även där man kan registrera sitt företag och skydda sitt företagsnamn.

När det är dags att avsluta

Ibland händer det att man måste ta beslutet att stänga ner sitt företag. Anledningarna kan vara många, allt från ekonomiska svårigheter till att man tappat intresset av att vara egenföretagare. I dessa lägen är det mycket bra att ha en uppfattning om vilka alternativ som finns. Om företaget har gått så ekonomiskt dåligt att man inte kan betala sina skulder så kan företaget behöva sättas i konkurs. I dessa fallen utses en konkursförvaltare som säljer ut företagets tillgångar och betalar av dess skulder.

Om företaget däremot mår bra så kan man genomgå en frivillig likvidation. Det enda problemet med den processen är att de ofta kan ta väldigt lång tid, upp mot tio månader. Lösningen är då istället att anlita ett företag som Citadellet Likvidationer AB och nyttja deras snabblikvidationstjänst. Då säljer man helt enkelt företaget för dess ekonomiska värde, får pengarna i handen på direkten och lämnar över avvecklingen till köparen.