Hitta ett nätverk som lyfter dig framåt

En peppande attityd och stöttande människor runtom sig är viktigare än vad du tror. Att omge sig med ja-sägare är bättre än människor som är kritiska till dina idéer och sågar dem rakt av istället för att komma med uppmuntrande konstruktiv kritik. Ett bra team lyfter dig och ett bra jobbnätverk är ett med folk som kan gå i god för dina starka sidor och sporra dig till att våga och bli ännu bättre.

Hur hittar du ett bra nätverk?

För att hitta ett bra nätverk kan du börja med att titta bland dina vänner och bekanta. Är det någon som har samma intressen som du och som håller på med något du också vill lära dig? Kan du hitta nätverk online i olika Communitys – på Linkedin eller Facebook? Det bästa är att leta på sociala medier eller i bloggar och försöka ta kontakt med de du vill lära dig av. Klicka dig vidare här för mer tips.

Dra i de gemensamma nämnarna

Om du har något gemensamt med de nya människorna du hittat så be om tips, beröm personen och be om hjälp. Du kan kanske fråga om att göra något gemensamt inom det område ni båda är intresserade och involverade i – exempelvis en aktivitet, event eller gå på en mässa tillsammans.