Olika typer av aktiebolag

Det finns i Sverige ett flertal olika företagsformer och den som bedriver näringsverksamhet av viss omfattning bör registrera firma via Bolagsverket och PRV. Aktiebolag är den mest gångbara formen och den mest iögonfallande skillnaden gentemot enskild firma är det personliga ansvaret. Men helt utan ansvar är man inte i ett aktiebolag och det lönar sig med god kännedom om de juridiska aspekterna innan man startar.

Aktiebolag kan sägas vara privata eller publika. Som framgår av namnen är privat en mer begränsad form emedan den publika är en typ som vill samla intressenter i flertal. Dock kan ett privat aktiebolag vända sig till investerare för att samla in kapital men då är detta begränsat till maximalt tvåhundra. Endast en mycket liten del är publika bolag, cirka tusentalet mot att de privata är fler än trehundratusen. För de privata företagen är det inga större problem att hålla reda på aktieägarna men hos ett publikt blir det mer grannlaga. Oftast sker detta hos en central värdepappersförvaltare hos vilket registrering sker i aktieboken. Dock utfärdar dess inte aktiebrev då misstag lätt kan uppstå.