Så blir du expert på aktier

Övning ger färdighet är en metafor med mycket fog i sig. Erfarenhet och fingertoppskänsla är andra faktorer som nämns när det talas om kunnighet i ett visst ämne. Expertis är alltid efterfrågad och experter på aktier är en synnerligen efterfrågad kategori. Dock är frågan om man vill dela med sig av sin kunskap eller behålla knepen för sig själv. Men det är inte huvudfrågan utan den är hur man blir expert. Några patentlösningar på detta finns dock tyvärr inte. Vägen till kunskap är oftast lång och full av fällor men tips och råd finns i massor på internet.

Praktisk erfarenhet är oftast den bästa skolan men detta bör ske efter vissa grundkunskaper. Det gäller att lära sig alla begrepp som courtage, index, orderdjup, branschindelning et cetera. Det vill säga hur reglerna för aktiehandel ser ut och fungerar. Detta behöver man inte veta i detalj då handel sker via mäklare. Där har vi det första ordet: Courtage. Detta är således den avgift mäklaren tar ut för att förmedla en affär. Men det är inte bara att handla och handla utan att veta vilken riktning aktierna ska ta. Det är därför ganska bra att skaffa sig kunskaper om vilka branscher som går bra eller dåligt för tillfället.