Varför aktiebolag?

När man ska starta en firma kan man välja mellan handelsbolag, enskild firma eller aktiebolag. Frågan i det här inlägget är varför man främst ska välja ett aktiebolag?

Nuförtiden är det väldigt lönsamt för företag att vara just ett aktiebolag. En av de bästa sakerna är att det har blivit enklare för aktiebolag att använda sig av lågbeskattad aktieutdelning, något som enskilda firmor inte får göra. Som aktiebolag kan man också glädja sig med lägre skatter än den enskilda firman.

Du som delägare, alltså en del av dem som äger aktier i bolaget, har inte samma ansvar för verksamheter som man har i ett handelsbolag. I ett handelsbolag är det oftast de som är verksamma i bolaget som också äger det, vilket innebär stor personligt ansvar. Aktieägare i ett aktiebolag har inte samma ansvar eftersom de behöver inte vara verksamma i bolaget.

Förutom dessa skillnader kan man också ta ut minst 2,5 basbelopp varje år och ägaren i aktieutdelningen skattas bara 20 %. Enskilda firmor blir istället beskattade mellan 40-65 % om de får ett överskott som överstiger inkomstskattens brytpunkt. Man kan skjuta upp denna beskattning men risken är stor att man bara skjuter på problemet och får ändå betala en väldigt hög skatt.

Trots dessa fördelar finns det dock vissa bolag som man inte borde omvandla till aktiebolag, till exempel jordbruksfastigheter och näringsfastigheter.

Och ytterligare en sak som spelar in när man väljer aktiebolag är att de kan vara besvärliga att avveckla. Det finns fem olika sätt att göra detta och det kan ta upp till tio månader innan man ser någon utbetalning efter nedläggningen. Det finns dock ett sjätte sätt som kan underlätta och ge utbetalning direkt. Då går man till ett företag som köper ens bolag och sedan avvecklar det. Bolagets ägare får betalning direkt och kan helt släppa företaget.